Základové desky na klíč

Aby mohl být dům považován za pasivní, nesmí únik tepla přesáhnout 15 kWh na m2. Toho se dá dosáhnout kvalitní tepelnou izolací, mimo jiné také základové desky. Dům tak nakonec může být téměř nezávislý na dodávce tepla. A vy si nemusíte lámat hlavu s neustále rostoucími cenami energií.

Izolace základové desky

Je několik způsobů, jak lze zateplit základovou desku. Možnosti se liší cenou, provedením, ale také tím, pro jaké terény či domy se hodí.

Tepelnou izolaci lze vyřešit například aplikací polystyrénu. Z tzv. extrudovaného polystyrénu je vytvořena kompaktní vana, která chrání základovou desku jak zdola, tak zboku. Extrudovaný polystyrén se od běžného liší několika vlastnostmi – je nenasákavý, mimořádně pevný v tlaku a odolný vůči vnějším vlivům (například hlodavci, plísně či hmyz). Tento způsob zateplení vyžaduje velkou pečlivost. Štěrkový podklad pod extrudovaným polystyrénem musí být dokonale vyrovnán pískovou vrstvou.

Je také možné využít pěnoskla. Toto řešení není příliš finančně ani jinak náročné. Je potřeba dát si pozor, aby byl výkop dostatečně hluboký, a to alespoň tak, aby to v něm nezamrzalo. To ostatně platí pro všechny výkopy pro základovou desku. Do výkopu se sypou postupně jednotlivé vrstvy – je to vrstva geotextilie, poté vrstva pěnoskla o tloušťce 50–60 cm, následuje opět vrstva geotextilie a PE fólie, a nakonec přijde betonová deska z drátkobetonu. Ocelové drátky v betonu zlepšují jeho vlastnosti. Toto řešení se však nehodí tam, kde by základová deska mohla zasahovat do ne moc hluboko uložené podzemní vody.

V neposlední řadě je možné udělat základovou desku zapuštěním betonových pásů do zeminy. Poté je na celou plochu nasypán štěrk a na něj se následně položí železobetonová deska. V případě tohoto řešení je nutné zajistit kvalitní hydroizolaci.

Kontaktujte nás

Kvalitně udělaná základová deska zajistí vašemu domu dobrou tepelnou izolaci. Proto nabízíme zhotovení základové desky na klíč. Můžete se spolehnout, že vše uděláme precizně a s péčí.