Dotace na pasivní domy

Ať už jste aktuálně v procesu stavby domu s nízkou energetickou náročností, anebo už je stavba domu dokončená, můžete zažádat o dotace na pasivní domy, které vám náklady značně sníží. Získat můžete až 450 000 Kč (a to i zpětně), při splnění přísnějších energetických parametrů budovy.

Nová zelená úsporám

Zažádat o dotaci na stavbu pasivního domu může majitel budovy. Nezáleží už, zda je to fyzická nebo právnická osoba. Program Nová zelená úsporám neodměňuje jen vyloženě pasivní domy, avšak pokud má dům o něco vyšší energetickou náročnost, dotace již nejsou tak štědré.

Rozhodnete-li se o dotace zažádat, je dobré si předem zjistit, zda na ně máte šanci dosáhnout. Je třeba prokázat technické vlastnosti všech tepelně izolačních materiálů, které byly pro stavbu použity. Všechna zařízení, která využívají energii z obnovitelných zdrojů musí být odborně nainstalována (osobou, která k tomu má příslušná oprávnění a odbornou způsobilost). Pokud se na domu nacházejí solární termické systémy musí k nim být připojeny konektory s určitou hodnotou účinnosti (více viz vyhláška č. 441/2012 Sb.). Je také třeba, aby byla zpětná účinnost z odváděného tepla alespoň 75 %. Na stavbu by měl dohlížet technický dozor. Stanovena je také maximální průvzdušnost obálky budovy.

V neposlední řadě se do výše (případně samotného získání) dotace promítá také hlavní energetický zdroj budovy. Pokud tedy například čerpáte elektrickou energii z neobnovitelných zdrojů, energetická náročnost budovy se tím značně zvýší.

Dříve než elektronicky (na www.novazelenausporam.cz) podáte přihlášku, je třeba si ujasnit, zda pro dotaci na stavbu pasivního domu splňujete všechny požadavky. Posudky projektanta a energetického specialisty a další poplatky úřadům stojí jisté finance, o které byste mohli, v případě neúspěchu, přijít.